Wszelkie spotkania Klientami w Kancelarii wymagają wcześniejszego umówienia wizyty (telefonicznie lub osobiście). Podobnie zdalne porady prawne odbywają się po wcześniejszym umówieniu takiej konsultacji z Sekretariatem Kancelarii