Istnieje możliwość dokonywania różnych form rozliczeń za świadczone usługi prawne. W niektórych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty, a nawet ustalenia częściowej płatności honorarium jako procent od zasądzonej/uzyskanej kwoty – ,,tzw. procent od wygranej”.  W uzasadnionych przypadkach Kancelaria świadczy także usługi pro bono na rzecz najbiedniejszych.