Nie ma żadnego limitu poruszanych tematów w trakcie udzielania porady prawnej przez adwokata. Pytania i problemy  podczas konsultacji mogą dotyczyć różnych zagadnień prawnych. Jedynym ograniczeniem dla standardowej porady prawnej jest czas jej trwania, który wynosi około 40 min.