Oczywiście istnieje taka możliwość jednakże jest ona dodatkowo płatna z uwagi na koszt dojazdu i dłuższy czas poświęcony na obsługę Klienta.